Birds - Owls
February 26 2017

  • Owl, barn - 2 nestlings D YL5T0894
  • Owl, barn - close-up D YL5T0867
  • Owl, barn - close-up D YL5T0877
  • Owl, barn - close-up VD YL5T2779
  • Owl, barn - delivering pocket gopher to nest in cliff BD 17048